SWOT בראיית HR

Share This Post

ניתוח SWOT ארגוני , עוזר לנו להסתכל פנימה, למפות טוב יותר את הצרכים והאתגרים.
ניתוח SWOT יעיל, בוחן גורמים פנימיים וחיצוניים שיכולים להגביר או לעכב את הפעילויות בארגון, ובהתאם גם להאיץ את המעבר של הארגון ממצב תגובתי/ראקטיבי למצב יזום /פרואקטיבי כדי לתמוך באסטרטגיה, ובהתאם- בפעילויות הנגזרות.
בפוסט זה אתן דוגמאות למרכיבי ה HR של ניתוח  SWOT  שהינו חלק אקוטי ובלתי נפרד מה  SWOT   הארגוני הרחב. ניתוח זה נעשה בעבודה משותפת של המנהלים בארגון , עם משאבי אנוש, עמ להניע למיפוי מטבי של מצב הארגון הנוכחי.

המדדים להלן יכולים לנוע על ציר -חוזקות-חולשות-הזדמנויות-איומים, בהתאם למצב הארגוני.

חוזקות

מנהיגות ארגונית
מומחיות צוות משאבי אנוש
מוטיבציה גבוהה של עובדים
קיומם של תהליכי HR
ארגון רזה
תרבות ארגונית
חדשנות טכנולוגית המייצרת ומעצימה עובדים מקצוענים בתחומם
דרג הנהלה יציב
אסטרטגיית משאבי אנוש תומכת יעדים
ממשקי עבודה טובים בין מחלקות
הגדרות תפקידים ברורות
יעילות עבודה היברידית

חולשות

חוסר בכלים ארגוניים תומכי תהליכים
מיתוג מעסיק
איכות העברת מסרים בארגון
אי קיום של ארגון HR גלובלי
הנהלה שלא עובדת כגוף אחד
מבנה ארגוני שאינו תומך ביכולת הארגון להשיג יעדים
מערכת תגמול והטבות שאינה מותאמת למצב השוק
שחיקה
תחלופה גבוהה של עובדים
צורך בשכלול שגרות ניהול
מיקום גאוגרפי של מבנה החברה

הזדמנויות

הרחבת מצבת עובדים בהתאם למגמות השוק/לקוחות
מינוף יכולות של מנהלים ומובילים בארגון
יכולת להביא מועמדים חזקים מארגונים מתחרים
גיוון והכללה
שינויים בשוק
הרחבה משמעותית של פעילות בינל”א
מיזוגים ורכישות
יכולת הארגון לעשות אדפטציה מהירה לשינויים בשוק
תהליכי ניוד פנימי

איומים

שוק מועמדים (נטישת עובדים/ עלויות שכר גבוהות לעובדים חדשים/עובדים עוזבים למתחרים ישירים…)
ירידה במחוברות עובדים
אי יכולת להגדיר יעדים ברורים ומדידים
מגבלות תקציב ארגוני/ מצב פיננסי של הארגון
חוסר יכולת לקבל החלטות
סטטוס מתחרים
מיומנויות ניהול חלשות של מנהלים בארגון
סטגנציה בתחומים שונים
תהליכי גיוס עובדים ארוכים, פייפליין לא מספק של מועמדים מתאימים
תחושת דחיפות לא מספקת כדי להניע מהלכים מהירים/ראקטיביות
חוסר אמון
איומים בטחוניים/פגעי טבע /כח עליון וכו- במדינות שבהן העובדים שלנו נמצאים
אתגרי קורונה בינל”א

 

דילוג לתוכן